Địa chỉ: Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 07/05/20  Chuyên môn  24
Hoạt động học của các bé mấu giáo 5 tuổi trở lại sau kỳ nghỉ dài phòng chống dịch covid-19- Trường mầm non Hoa Hồng, TP Bắc Ninh
 06/05/20  Chuyên môn  25
Hoạt động của các bé mẫu giáo 4 tuổi trở lại trường sau kỳ nghỉ dài phòng chống dịch Covid - 19.
 18/12/19  Chuyên môn  34
Môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại các nhóm lớp - Trường mầm non Hoa Hồng
 18/12/19  Chuyên môn  46
Hoạt động vui chơi của các bé mẫu giáo.
Giới thiệu
Facebook